Poistumisopasteet netistä

Hätäuloskäynnin suunnan osoittamiseen tarkoitetut poistumisopasteet ovat DIN 67510 ja DIN 4844 määräysten mukaisia. Jälkivalaiseva pinta kerää itseensä luonnon- tai keinovaloa ja hohtaa valojen sammuttua maks.8 tuntia.

Jälkivalaisevat opasteemme eivät sisällä myrkkyjä, lyijyä, fostoria tai radioaktiivisia aineita, eivätkä ne ole tulenarkoja. Lisäksi ne sietävät myös useita kemikaaleja. Käyttämiemme muovien lämmönkesto on -20°C +70°C.

Valikoimamme kylteissä on huomioitu kaikki kylteille asetetut vaatimukset ja saat ne helposti tilattua kauttamme. Nopea toimitus takaa myös sen, että kyltit saa asennettua sovitussa aikataulussa.

Milloin poistumisopasteita tarvitaan

Poistumisopasteita sääntelee Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. Niiden käyttöä ei velvoiteta yksityisiltä henkilöiltä, vaan sääntely koskee esimerkiksi yrityksiä ja yhteisöjä. Sisäasiainministeriön asetus säätelee käyttökohteita, joita ovat tällä hetkellä seuraavat:

majoitustilat

hoitolaitokset

kokoontumis- ja liiketilat

työpaikkatilat

tuotantotilat

varastotilat, joissa työskennellään

muut tilat, joista poistuminen on vaikeaa tai joissa poistumisjärjestelyt ovat tavanomaisesta poikkeavat.

Huolimatta siitä, että opasteiden käyttö ei ole kaikissa tapauksissa pakollista, on turvallisuuden kannalta aina hyvä asia merkitä poistumistiet selkeästi, vaikka laki ei niin edellyttäisi.

Poistumisopasteita on erilaisia

Koska kiinteistöt ovat erilaisia, on myös poistumisopasteiden suhteen tarjolla laaja valikoima. Poistumisopasteen tunnistaa kuitenkin aina siitä, että se sisältää valkoisen tekstin tai kuvion tummanvihreällä pohjalla. Yleisimpiä materiaaleja ovat alumiini ja muovi. Opasteita on tyypillisesti saatavina sekä kyltteinä että tarroina, joista kyltit ovat kestävimpiä ja muovitarrat helpoimpia kiinnittää.

Koska poistumistilanteessa on tärkeää päästä ulos rakennuksesta mahdollisimman nopeasti, on opasteiden valinnassa huomioitava rakennuksen tyyppi. Tavallisia opasteita ovat vasemmalle, oikealle tai suoraan osoittavat nuolikyltit, mutta aina tällainen opastus ei ole riittävää. Toisinaan poistumistie saattaa sijaita esimerkiksi eri kerroksessa.

Erityisesti esteettömyys tulee huomioida erillisillä kylteillä, mikäli poistumistiet eivät ole esteettömiä. Tulipalon sattuessa hissit eivät ole käytössä, mikä asettaa suuria rajoituksia pyörätuolia käyttävälle, jos portaita ei voi käyttää. On myös hyvä ilmoittaa erillisellä selkeällä kyltillä, mikäli poistuminen tapahtuu tikkaiden avulla, sillä kaikki eivät voi käyttää tikkaita.

Poistumisopasteiden sijoittelu

Opasteiden tehtävänä on osoittaa selvästi uloskäyntien sijainti sekä poistumisen kannalta helpoimmat ja nopeimmat kulkureitit. Näin ollen niiden oikeaoppinen sijoittaminen on ensisijaisen tärkeää. Myös opasteiden näkyvyyteen tulee panostaa ja opasteita on oltava riittävästi. Kaksipuoliset opasteet ovat käteviä, jos ne voi nähdä molemmista suunnista.

Opasteiden lisäksi kiinteistössä on luonnollisesti oltava ajantasainen pelastussuunnitelma, jossa poistumistiet ovat selvästi nähtävillä. Vaikka opasteet tulee olla sijoitettu niin, että ne pystyy näkemään helposti yhdellä silmäyksellä, kannattaa ehdottomasti tutustua esimerkiksi oman työpaikkansa pelastussuunnitelmaan.

Hyvä opaste hohtaa pimeässä

Poistumisopasteiden näkyvyys on varmistettava riittävällä valaistuksella, mutta sähkökatkon aikana tämä ei riitä. Yksi opasteiden tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että ne hohtavat pimeässä, vaikka tilassa olisi sähkökatko.

Niin sanotut jälkivalaisevat poistumisopasteet täyttävät tämän tarpeen erinomaisesti, sillä ne hohtavat jopa noin 16 tuntia täysin pimeässäkin. Tämän lisäksi poistumistiet on valaistava asianmukaisesti, mitä varten laaditaan erillinen valaistussuunnitelma.

Turvallinen opaste sietää kemikaaleja eikä sisällä terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi niissä on riittävä lämmönkesto sekä hyvä näkyvyys. Opasteen on myös oltava kooltaan riittävän suuri. Myymämme opasteet täyttävät nämä tarpeet ja lisäksi niitä voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, mikä tekee niistä äärimmäisen monikäyttöisiä.

Huolehdi merkintöjen ja valaistuksen kunnosta

Laadukkaatkaan poistumiopasteet eivät ole ikuisia, vaan niiden kunnosta on huolehdittava säännöllisesti. On kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla, että kiinteistöstä on mahdollista poistua turvallisesti. Tämä pitää sisällään paitsi merkintöjen tarkistamisen, myös valaistuksen testaamisen. Lisäksi on huolehdittava, että poistumisreitit pysyvät kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Mikäli huomaat tarkastuksen yhteydessä, että yrityksenne poistumisopasteiden kunto on heikentynyt tai niiden määrää voisi lisätä, on hyvä hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä heti, sillä laki velvoittaa huolehtimaan siitä, että henkilöt voivat poistua rakennuksesta turvallisesti. Tulee myös varmistaa, että opasteet on merkitty siten, että rakennusta käyttävät ihmiset ymmärtävät merkkien merkityksen.

Asiakaspalvelumme auttaa tilauksesi kanssa

Tuotekategoriamme kattaa kaikkiin tilanteisiin tarvittavat hätäuloskäyntien merkit, ja tarvittaessa asiakaspalvelumme auttaa oikeiden kylttien valinnassa. Hätäuloskylttejä on tilattavissa eri kokoisina ja myös materiaalissa on useita eri vaihtoehtoja.

 


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste: