Väestönsuojelukilvet netistä

Kansainvälinen suojan merkki on sininen kolmio oranssilla pohjalla.
Suomen Turvakilvet Oy valmistaa kaikkia väestönsuojelulain mukaisia kilpiä ja opasteita.

Väestönsuojelukilvet ‒ osoita väestölle suojapaikka näyttävästi

Suomen Turvakilvet Oy valmistaa väestönsuojelulain vaatimia erilaisia kilpiä ja väestönsuojien opasteita. Väestönsuojien sijainti merkitään selkeästi oranssin ja sinisen värisillä kylteillä väestönsuojan omaavissa kiinteistöissä. Valikoimastamme löydät kaikki tarvittavat väestönsuojelukilvet.

Mihin väestönsuojia tarvitaan?

Kaikenkattavaan väestönsuojeluun turvaudutaan pääsääntöisesti sodan tai sodan uhkan aikana. Vaikka Suomen tilanne on jo vuosikymmeniä ollut melko stabiili, on vallitseva maailmantilanne kuitenkin saanut monet kiinteistönomistajat ja taloyhtiöt tarkastelemaan omaa tilannettaan ja valmiuksiaan tarkemmin.
Suomessa on arviolta yli 54 000 väestönsuojaa, joissa on väestönsuojapaikka noin 4,4 miljoonalle ihmiselle. Väestönsuojan tarkoitus on suojata jonkin uhkaavan tilanteen sattuessa muun muassa räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta ja säteilyltä. Väestönsuojat tulee varustaa niin, että niissä voi olla yhtäjaksoisesti kolmen vuorokauden ajan.

Missä väestönsuojia on?

Luonnollisesti väestönsuojia on erityisesti siellä, missä ihmisiä asuu paljon eli pääkaupungin ja Suomen suurimpien kaupunkien asutuskeskuksissa. Valtaosa rakennetuista väestönsuojista on kiinteistökohtaisia ja joissakin tapauksissa väestölle on osoitettu yksi yhteinen yhteissuoja, joka sijaitsee kerrostaloyhtymän yhdessä talossa.
Suomen pelastuslain mukaan, väestönsuoja tulee rakentaa yli 1 200 m² kerrosalan omaavissa kiinteistöissä, jos rakennuksessa asutaan tai oleskellaan pysyvästi, kuten työskentelyn muodossa. Teollisuus- ja tuotantolaitoksissa ynnä muissa sellaisissa, kokoraja on 1 500 m².

Yleiset väestönsuojat on tarkoitettu niin sanotusti liikkuvalle väestölle sekä suuriin kaupunkeihin täydentämään omaa jo olemassa olevaa väestönsuojatarvetta. Kaikille suomalaisille ei kuitenkaan ole osoitettu omaa väestönsuojapaikkaa valtakunnallisen uhan sattuessa. Näihin tilanteisiin viranomaiset ovat varautuneet huolehtimalla erikseen väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa. Oman lähimmän tai kiinteistökohtaisen väestönsuojan voi tarkistaa kiinteistön pelastussuunnitelmasta.

Mitä väestönsuojassa pitää huomioida?

Väestönsuoja tulee pitää 24/7 sellaisessa kunnossa, että se voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa korkeintaan 72 h kuluessa. Normaalissa tilanteessa tämän ei pitäisi olla ylitsepääsemätöntä, koska valtaosa kiinteistöistä käyttää väestönsuojia normaalioloissa muun muassa varastona tai harrastetilana.
Väestönsuojan käyttöönottoon tulee määrätä ennalta joku asiaan perehtynyt henkilö taloyhtiön omissa kokouksissa. On hyvä tarkistaa, että kiinteistön pelastussuunnitelmassa on otettu kantaa väestönsuojiin, ja väestönsuojan käyttöönotosta on selkeä suunnitelma olemassa. Kiinteistön omistajan tehtävänä on pitää huolta väestönsuojan kunnosta, ja kaikki väestönsuojissa olevat laitteet tulee tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein.

Miten väestöä suojellaan?

Väestönsuojat antavat väestölle suojaa siellä, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat, työskentelevät ja asuvat. Viranomaisten tehtäviin kuuluu varautua kansaa uhkaaviin tilanteisiin ja poikkeusolojen syntymiseen harjoittelemalla kaikenlaisia vaaratilanteita, niiden hoitamista sekä väestön suojelemista eri toimenpitein. Vaikka suomalaisia on vain yli viisi miljoonaa, on väestönsuojeluun kuuluvien tehtävien kokonaisuus todella laaja ja haastava kaikille viranomaisille.
Viranomaisten tehtävä on kouluttaa ja varata tarvittava määrä henkilöstöä kaikkiin poikkeusolojen tehtäviin sekä huolehtia kaikista johtamiseen liittyvistä tehtävistä, valvontatehtävistä sekä hälytysjärjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta. Väestöä varaudutaan suojaamaan muun muassa asevaikutuksilta. Tämä tapahtuu ensisijaisesti evakuoinnilla. Evakuoinnilla tarkoitetaan väestön siirtämistä turvallisempaan paikkaan, kuten väestönsuojiin.

Miten väestönsuojat merkitään?

Tiedot väestönsuojista tai väestönsuojapaikoista löytyvät varmimmin kiinteistön pelastussuunnitelmasta tai kysymällä suoraan isännöitsijältä tai taloyhtiön hallitukselta. Omakotitaloissa tai pienemmissä taloyhtiöissä omaa väestönsuojaa ei yleensä ole. Väestönsuojan tunnistaa kansainvälisesti käytössä olevasta merkistä, jossa on sininen kolmio oranssilla pohjalla.
Kaikki väestönsuojat tulee merkitä selkeästi tällä tunnuksella. Tunnuksen käyttöä varten on luotu useita erilaisia tuotteita, kilpiä ja opasteita, jotta kaikille kiinteistöille löytyy sopiva merkintätapa jokaiseen paikkaan.
Mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa, väestönsuojat merkitään selkeästi ja informaatiota niiden sijainnista ja käytännön asioista jaetaan mahdollisimman monen kanavan kautta hyvissä ajoin. Teknologia on onneksi kehittynyt vuosien saatossa niin paljon, että ihmisten tavoittaminen on helpompaa kuin vaikka 1950-luvulla.


Koska teidän asuinkiinteistössänne on viimeksi tarkistettu väestönsuojakylttien ja -opasteiden kunto ja oikea sijoittelu?

 


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste: