Tietosuoja ja rekisteriseloste

 9.1.2020


 

 

GDPR EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN SOVELTAMINEN SUOMEN TURVAKILVET OY:LLÄ

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot;

Suomen Turvakilvet | Nordic ID Oyj (Y-tunnus 0630456-6)

Savenvalajantie 2

85500  NIVALA

 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostiosoitteesta myynti@turvakilvet.fi

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöiden, asiakkaidemme ja työntekijöiden osalta seuraavia tietoja: nimi, työpaikan osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite.

Lisäksi keräämme laskutustiedot joko postiosoitteen, verkkolaskutiedon tai sähköpostilaskutietojen perusteella.

 

Mihin käytämme henkilötietoja?

Keräämme  edellämainitut tiedot  tilaustenkäsittelyn yhteydessä ja tietojen kerääminen (mm. nimi ja sähköpostiosoite) kerätään sillä ajatuksella että asiakkaamme ovat pääsääntöisesti yrityksiä ja että heille voidaan lähettää turvakilpitietoutta muuttuvista mm. standardeista esim. mitä työpaikan turvamerkeistä ja niiden käytöstä ohjeistetaan.

 

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Tietoja voivat käsitellä myös järjestelmätoimittajamme järjestelmän testauksen tai kehittämisen yhteydessä.

 

Tietoja voidaan tapauskohtaisesti siirtää luotettaville sopimuskumppaneillemme EU tietosuoja-asetuksen mukaan.

 

Kaikki henkilötiedot on suojattu Suomen Turvakilvet Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä.

 

Suomen Turvakilvet Oy säilyttää asiakastietoja Nivalassa.

 

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n

tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja yhteystyökumppanimme ja Suomen Turvakilvet Oy:n teknisten toimintojen välisen asiakassuhteen vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

 

Rekisteröidyn oikeudet

-saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietohin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

-pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista

-tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

-tietyssä tapauksessa pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen siirtoon toiseen järjestelmään

 

Voit tehdä oikeuksiesi koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä myynti@turvakilvet.fi

Henkilökuntamme on suorittanut GDPR-verkkokurssin.  

 

Suomen Turvakilvet | Nordic ID Oyj                                     

Savenvalajantie 2                       

85500  NIVALA 

Puh. (08) 442 131  

Y-tunnus  0630456-6

E-mail:myynti@turvakilvet.fi