Kieltomerkit netistä

Kieltomerkit merkitsevät kielletyt paikat
Erilaisilla kieltomerkeillä merkitään paikat ja asiat, jotka ovat ulkopuolisilta henkilöiltä kiellettyjä. Kylteillä voidaan kieltää myös ei-toivottua toimintaa, kuten koneiden ja laitteiden käyttöä silloin, kun ne eivät ole toimintakunnossa. Kieltomerkit kiinnittävät ihmisten huomiota ja edistävät turvallisuutta.

Kylttejä valitessa kannattaa kiinnittää huomiota kylttien kokoon ja niiden sijoitteluun. Isompi kyltti näkyy kauemmaskin selkeästi, jolloin ihmiset osaavat toimia kiellon mukaisesti eivätkä tule liian lähelle kieltomerkin osoittamia paikkoja.

Kylttejä turvallisuutta varmistamaan
Oikein asetelluilla kielto-, varoitus- tai ohjekylteillä voi selvästi vaikuttaa työturvallisuuteen, kun työskennellään vaativissa kohteissa tai isojen ja mahdollisesti vaarallisten laitteiden kanssa. Selkeät opasteet ovat turvallisuuden lisäksi myös osa työhyvinvointia ja niiden avulla parannetaan koko työyhteisön toiminnan yhteneväisyyttä.
Kylttien kokoa ja materiaalia säätelemällä saat räätälöityä kohteeseesi sopivan kyltin helposti. Kun kyltit ovat yhtenäiset ja selkeät, niiden ohjeita on helpompi noudattaa. Varmista työturvallisuus ja tilaa tarvitsemasi merkit.